חיפוש באתר

נהלי הרשמה לחוגים

נהלי הרשמה לחוגים

נהלי הרשמה לחוגים

נהלי הפעלה לחוגים

 

נהלי הרשמה:

*הנהלים מתייחסים לכלל המשתתפים בחוגי המרכז הקהילתי, למעט משתתפים בחוגים ובפעילויות, שיפעלו במתכונת שונה ויקבלו על כך הודעה בנפרד.

 

פעילות:

*פעילות חוגי המרכז הקהילתי תחל בתאריך: 01/09/2020 עם זאת, יש לבדוק את מועד תחילת  החוג אליו תירשם באתר המרכז הקהילתי.

*משתתפי פעילויות שתתחלנה לפני מועד זה יקבלו הודעות על כך.

 

חופשות:

*בערבי חג וחגים לא תתקיים פעילות, למעט פעילות בחוגים מסוימים בהודעה מראש.

*בערב יום השואה ובערב יום הזיכרון לחללי צה"ל יפעלו החוגים עד השעה 18:30

*שביתות: בעת שביתות במערכת החינוך הפורמלית החוגים יפעלו כסדרם.

 

הרשמה:

*ביצוע ההרשמה לחוגים יתבצע, באמצעות אתר מאובטח של החברה למתנ"סים

  1. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

*ההרשמה תכנס לתוקף יום אחרי ביצוע הרישום.

*פתיחת כל חוג מותנית במספר הנרשמים.

*שיעור ניסיון (מפגש אחד בלבד) במידה והמשתתף נרשם וימשיך בחוג, תיחשב תקופת הפעילות החל מהמפגש הראשון לרבות מפגש הניסיון.

*אין השתתפות חלקית בחוג למעט חוגים בהם צוין זאת במפורש.

 

אמצעי תשלום:

*כרטיס אשראי – תשלומים קבועים (הוראת קבע לכל תקופת הפעילות).

*שקים דחויים – לפקודת "מרכז קהילתי כפר ורדים" יימסרו לכל תקופת הפעילות בעת ההרשמה.

*השתתפות בכל הפעילויות מותנית בהסדרת התשלום מראש.

*המחיר כולל: ציוד, ביגוד ספורט, ביטוח והסעות.

במידה והמשתתף יפרוש מהפעילות יחויב המשתתף בתשלום מלא על התלבושת שרכש.

*קיימים חוגים שבהם יש צורך בתשלום נוסף מעבר תשלום החוג. הודעה על כך תשלח ע"י המרכז הקהילתי

לבירורים לגבי אופן החיוב יש לפנות במייל לכתובת

 k-vradim@matnasim.org.il

 

 

*קבלה על כל חיוב נשלחת כל חודש לכתובת המייל הנמצאת במערכת.

פיגור בתשלום – יחייב את המשתתף בתוספת דמי טיפול 75 ₪.

*משתתף שלא הסדיר תשלומיו למרכז הקהילתי עד סוף שנת הפעילות לא יוכל להמשיך לשנת הפעילות הבאה והנושא יועבר לטיפול משפטי.

ביטול:

*ביטול חוג יש לבצע באמצעות טופס ביטול מקוון המתפרסם באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי .

 *למעוניינים תינתן האפשרות למעבר בין חוגים המרכז הקהילתי.

 

הנחות:

*ניתן לקבל הנחות רק באישור ועדת הנחות של המרכז הקהילתי, בתוקף מיום הגשת הבקשה ולמשך שנת הפעילות.

 *משפחות או יחידים הזקוקים להנחה, ירשמו וישלמו כנדרש ובמקביל יגישו בקשה, טפסים להנחה ניתן לקבל במזכירות המרכז הקהילתי. לאחר אישור ההנחה יזוכה המשתתף בהתאם.

 

כללי:

*המרכז הקהילתי לא יפצה משתתף על הפסד חוג עקב פעילות בית – ספרית או אחרת שאינה ביוזמת המרכז הקהילתי.

 

*מרכז הקהילתי מופעל אתר אינטרנט המעודכן באופן שוטף, הנכם מתבקשים לעקוב במהלך השנה אחר המידע והעדכונים המתפרסמים בו.

 

א. החזר כספי עבור השתתפות בחוגים יתקיים בעת:

*שירות מילואים – מוכח.

*ביטול החוג/פעילות על ידי המרכז הקהילתי.

*העתקת מקום מגורים.

*אין החזר כספים בעקבות יציאה לחופשה משפחתית, פרטית.

*היעדרות מעל 20 יום עקב פציעה באימון/משחק תזכה ב- 50% מעלות החוג עם אישור רפואי מוכח.

 

*היעדרות מעל חודש ימים עקב פציעה האמון/משחק יינתן החזר מלא במסירת אישור רפואי מוכח.

*מחלה – זיכוי בגין מחלה יינתן בהצגת אישור רפואי מוכח בלבד ומעל שבועיים היעדרות רצופה מהפעילות במקרה זה יינתן זיכוי של 50%

 מעל חודש ימי מחלה בהצגת אישור רפואי מוכח יינתן החזר מלא המשתתף לא יחויב בעבור אותו החודש.

 

 *החל מתאריך 01/02/21 לא יינתן החזר כספי או זיכוי בעקבות עזיבת החוג, תינתן

 אפשרות לעבור לחוג אחר במסגרת חוגי המרכז הקהילתי.

 

ב. החזרי תשלומים:

*החזר כספי יתבצע על פי הודעה מראש בכתב של חודש ימים.

*אין החזר על מחצית חודש, אלא, בתחילת החודש הבא מיום הבקשה.

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות