חיפוש באתר

נהלי הרשמה לחוגים - תשע"ט 2018/19נהלי הרשמה:
נהלים אלו מתייחסים לכלל המשתתפים בחוגים של המרכז הקהילתי למעט משתתפים בחוגים ופעילויות שיפעלו במתכונת שונה ויקבלו על כך הודעה בנפרד.

פעילות:
פעילות חוגי המרכז הקהילתי תחל בתאריך: 02/09/2018 עם זאת, יש לבדוק את מועד תחילת החוג אליו תירשם באתר המרכז הקהילתי .
משתתפי פעילויות שתתחלנה לפני מועד זה יקבלו הודעות על כך.
סיום פעילות החוגים 30.06.2019 חוגים מסוימים יפעלו עד 31/7/2019 .

חופשות:
• ערבי חג וחגים לא תתקיים פעילות, למעט פעילות בחוגים מסוימים לפי הודעה מראש.
• בערב יום השואה ובערב יום הזיכרון לחללי צה"ל יפעלו החוגים עד השעה 18:30
שביתות: בעת שביתות במערכת החינוך הפורמלית החוגים יפעלו כסדרם.

הרשמות:
• ביצוע ההרשמה לחוגים יתבצע , באמצעות אתר מאובטח של החברה למתנ"סים בכתובת WWW.MKV.ORG.IL התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
ההרשמה תכנס לתוקף יום אחרי ביצוע הרישום.
• פתיחת כל חוג מותנית במספר הנרשמים.
• שיעור ניסיון (מפגש אחד בלבד) במידה והמשתתף נרשם וימשיך בחוג, תיחשב תקופת הפעילות החל מהמפגש הראשון לרבות מפגש הניסיון.
• אין השתתפות חלקית בחוג למעט חוגים בהם צוין זאת במפורש.

אמצעי תשלום:
• כרטיס אשראי – תשלומים קבועים ( הוראת קבע לכל תקופת הפעילות)
• שקים דחויים – לפקודת "מרכז קהילתי כפר ורדים, יימסרו לכל תקופת הפעילות בעת בהרשמה.
השתתפות בכל הפעילויות מותנית בהסדרת התשלום מראש.
• המחיר כולל – ציוד, ביטוח והסעות.
• קיימים חוגים שבהם יש צורך בתשלום נוסף מעבר תשלום החוג. הודעה על כך תשלח ע"י המרכז הקהילתי . לבירורים לגבי אופן החיוב יש לפנות במייל WWW.MKV.ORG.IL
• קבלה על החיוב נשלחת כל חודש לכתובת המייל הנמצאת במערכת.
• פיגור בתשלום – יחייב את המשתתף בתוספת דמי טיפול 75 ₪
• משתתף שלא הסדיר תשלומיו למרכז הקהילתי עד סוף שנת הפעילות לא יוכל להמשיך לשנת הפעילות הבאה והנושא יועבר לטיפול משפטי.

ביטול:
ביטול חוג יש לבצע באמצעות טופס ביטול מקוון המתפרסם באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי.
למעוניינים תינתן האפשרות למעבר בין חוגים במרכז הקהילתי.

הנחות:
ניתן לקבל הנחות רק באישור ועדת הנחות של המרכז הקהילתי, בתוקף מיום הגשת הבקשה ולמשך שנת הפעילות.
משפחות או יחידים הזקוקים להנחה, ירשמו וישלמו כנדרש ובמקביל יגישו בקשה ,טפסים להנחה ניתן לקבל במזכירות המרכז הקהילתי. לאחר אישור ההנחה יזוכה המשתתף בהתאם.

כללי:
• המרכז הקהילתי לא יפצה משתתף על הפסד חוג עקב פעילות בית - ספרית או אחרת שאינה ייזום של החוג.
• במרכז הקהילתי מופעל אתר אינטרנט המעודכן באופן שוטף, הנכם מתבקשים לעקוב במהלך השנה אחר המידע והעדכונים המתפרסמים בו.

החזר כספי עבור השתתפות בחוגים יתקיים בעת:
• שרות מילואים – מוכח
• ביטול החוג/ פעילות על ידי המרכז הקהילתי
• העתקת מקום מגורים
• אין החזר כספים בעקבות יציאה לחופשה משפחתית, פרטית
• היעדרות מעל 20 יום עקב פציעה באימון/ משחק תזכה ב- 50% מעלות החוג עם אישור רפואי מוכח
• היעדרות מעל חודש ימים עקב פציעה באמון/ משחק יינתן החזר מלא במסירת אישור רפואי מוכח
• מחלה – זיכוי בגין מחלה יינתן בהצגת אישור רפואי מוכח בלבד ומעל שבועיים היעדרות רצופה מהפעילות במקרה זה יינתן זיכויי של 50%, מעל חודש ימי מחלה בהצגת אישור רפואי מוכח יינתן החזר מלא/ המשתתף לא יחויב בעבור אותו החודש.
• החל מתאריך 01/03/2019 לא יינתן החזר כספי או זיכוי בעקבות עזיבת החוג , תינתן אפשרות לעבור לחוג אחר במסגרת חוגי המרכז הקהילתי.

ב. החזרי תשלומים:
החזר כספי יתבצע על פי הודעה מראש בכתב של חודש ימים.
אין החזר על מחצית חודש, אלא, בתחילת החודש הבא מיום הבקשה.אנו מודים לכם על שנרשמתם ומאחלים לכם הנאה והצלחה !

צרו קשר:
  • מרכז קהילתי כפר ורדים
  • רחוב הדס 10, כפר ורדים. מיקוד: 25147
  • כפר ורדים
  • 04-8338355
  • פקס: 04-9570651
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות