מרכז קהילתי כפר ורדים | תש"פ 2019-2020

: נהלי הרשמה הנהלים מתייחסים לכלל המשתתפים בחוגי המרכז הקהילתי, למעט משתתפים בחוגים ופעילויות, • שיפעלו במתכונת שונה ויקבלו על כך הודעה בנפרד. : פעילות עם זאת, יש לבדוק את מועד תחילת החוג אליו תירשם 01/09/2019 : פעילות חוגי המרכז הקהילתי תחל בתאריך • באתר המרכז הקהילתי. משתתפי פעילויות שתתחלנה לפני מועד זה יקבלו הודעות על כך. • : חופשות בערבי חג וחגים לא תתקיים פעילות, למעט פעילות בחוגים מסוימים בהודעה מראש. • 18 : 30 ל יפעלו החוגים עד השעה " בערב יום השואה ובערב יום הזיכרון לחללי צה • בעת שביתות במערכת החינוך הפורמלית החוגים יפעלו כסדרם. : שביתות • : הרשמה WWW . MKV . ORG . IL ס ים בכתובת " ביצוע ההרשמה לחוגים יתבצע, באמצעות אתר מאובטח של החברה למתנ • התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. ההרשמה תכנס לתוקף יום אחרי ביצוע הרישום. • פתיחת כל חוג מותנית במספר הנרשמים. • שיעור ניסיון (מפגש אחד בלבד) במידה והמשתתף נרשם וימשיך בחוג, תיחשב תקופת הפעילות החל • מהמפגש הראשון לרבות מפגש הניסיון. אין השתתפות חלקית בחוג למעט חוגים בהם צוין זאת במפורש. • : אמצעי תשלום תשלומים קבועים (הוראת קבע לכל תקופת הפעילות). – כרטיס אשראי • , יימסרו לכל תקופת הפעילות בעת ההרשמה. " מרכז קהילתי כפר ורדים " לפקודת – שקים דחויים • השתתפות בכל הפעילויות מותנית בהסדרת התשלום מראש. • ציוד, ביגוד ספורט, ביטוח והסעות. : המחיר כולל • במידה והמשתתף יפרוש מהפעילות יחויב המשתתף בתשלום מלא על התלבושת שרכש. י המרכז הקהילתי. " קיימים חוגים שבהם יש צורך בתשלום נוסף מעבר תשלום החוג. הודעה על כך תשלח ע • . WWW . MKV . ORG . IL לבירורים לגבי אופן החיוב יש לפנות במייל לכתובת קבלה על החיוב נשלחת כל חודש לכתובת המייל הנמצאת במערכת. • ש״ח 75 יחייב את המשתתף בתוספת דמי טיפול – פיגור בתשלום משתתף שלא הסדיר תשלומיו למרכז הקהילתי עד סוף שנת הפעילות לא יוכל להמשיך לשנת הפעילות הבאה • והנושא יועבר לטיפול משפטי. : ביטול ביטול חוג יש לבצע באמצעות טופס ביטול מקוון המתפרסם באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי. • למעוניינים תינתן האפשרות למעבר בין חוגים במרכז הקהילתי. • נהלי הפעלה לחוגים 26 מרכז קהילתי כפר ורדים

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==