חיפוש באתר

נהלי המירוץ

נהלי המירוץ

נהלי המירוץ

 

נהלים אלו מתייחסים לכלל המשתתפים בחוגי המרכז הקהילתי למעט משתתפים בחוגים ופעילויות שיפעלו במתכונת שונה, ויקבלו על כך הודעה בנפרד.

לתשומת לבכם, נהלי ההרשמה לאגודות הספורט (נבחרות, ליגות וכו') מתפרסמים בנפרד, באתר מחלקת הספורט.

 

פעילות:

פעילות חוגי המרכז הקהילתי תחל ב- 1/9/16. עם זאת, יש לבדוק את מועד תחילת החוג אליו תירשם באתר המרכז הקהילתי.

למשתתפי חוגי העשרה יימסר אישית בכתב או בעל-פה, מועד פתיחת כל חוג.

שינויים ועדכונים יפורסמו באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי, בדפי המחלקות הרלבנטיות.

סיום פעילות החוגים ב- 29/6/17 (כולל).

 

חופשות:

החוגים יפעלו במקביל למערכות החינוך הפורמליות, דהיינו – בחופשות, ערבי חג וחגים לא תתקיים פעילות, למעט פעילות בחוגים מסוימים לפי הודעה מראש.

בנוסף, בערב יום השואה ובערב יום הזיכרון לחללי צה"ל יפעלו החוגים עד השעה 18:30. ביום מסיבות פורים בבתי-הספר לא יתקיימו חוגים. ביום השואה יתקיימו חוגים כרגיל, ביום הזיכרון לא יתקיימו חוגים.

במידה ותתקיימנה פעילויות מיוחדות במועדים הנ"ל, המשתתפים יקבלו על כך הודעות.

מועדי החופשות יפורסמו באתר האינטרנט.

 

הרשמות:

1. ביצוע ההרשמה לחוגים, באמצעות טופס הרשמה מקוון המתפרסם באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי.

2. ההרשמה תיכנס לתוקף מידי יום בשעה 9:00 (הרשמה לאחר מועד זה תכנס לתוקפה רק למחרת בשעה: 9:00) .

3. ביצוע הרישום יתאפשר בכרטיס אשראי וגם באמצעות תשלום בהמחאות (בכפוף למפורט בסעיף תשלומים).

4. פתיחת כל חוג מותנית במספר הנרשמים במידה ולא יפתח החוג יקבל הנרשם הודעה על כך.

5. שיעור ניסיון (מפגש אחד בלבד!) מותנה בהרשמה מראש. במידה והמשתתף ימשיך בחוג, תחשב תקופת הפעילות החל מהמפגש הראשון לרבות מפגש הניסיון.

6. ככלל אין השתתפות חלקית בחוג למעט חוגים בהם צוין זאת במפורש.

 

תשלומים:

כללי:

על מנת להקל על משתתפי החוגים חולק מחיר החוג השנתי לפי חודשי הפעילות בחוג. המחיר כולל חופשות, חגים שנלקחו בחשבון בקביעת המחיר השנתי.

• בטופס ההרשמה יצוין אם יש צורך בתשלום נוסף על תשלום החוג (משתנה מחוג לחוג)

• החיוב מתבצע לפי דיווחי רכזי הענפים - לברורים לגבי הרשמות יש לפנות לרכז התחום, לברורים לגבי אופן החיוב יש לפנות במייל: ל- k-vradim@matnasim.org.il

• קבלה על החיוב נשלחת כל חודש לכתובת המייל שנמסרה בהרשמה.

• מחלה- זיכוי בגין מחלה יינתן בהצגת אישור רפואי בלבד, ומעל שבועיים היעדרות רצופה מהפעילות.

 

אפשרויות התשלום:

‏א- כרטיס אשראי – תשלומים קבועים

‏ב- שקים דחויים - לפקודת "מרכז קהילתי כפר ורדים" יימסרו לכל תקופת הפעילות בהרשמה (ידנית ).

ההשתתפות בכל הפעילויות מותנית בהסדרת התשלום מראש.

* לנרשמים חדשים החל מחודש מרץ, חישוב התשלום יתבצע בהתאם למספר ימי הפעילויות שהתקיימו בתקופה זו בחוג.

* פיגור בתשלום - יחייב את המשתתף בתוספת דמי טיפול בסך 75 ₪.

* משתתף שלא הסדיר תשלומיו למרכז הקהילתי עד סוף שנת הפעילות לא יוכל להירשם לשנת הפעילות הבאה.

 

ביטול:

1. ביטול ייכנס לתוקפו רק לאחר הודעה מסודרת בכתב (באתר המרכז הקהילתי קיים טופס מקוון לפרישה מפעילות).

2. החל מחודש נובמבר ביטול במהלך החודש, יחויב במלוא החודש.

3. לא יתקבלו ביטולים אחרי ה-25 במרץ, למעט משתתפים שהחלו פעילותם החל מ- 1 בפברואר. למעוניינים תינתן האפשרות למעבר בין חוגים במרכז הקהילתי.

 

הנחות:

הנחות לחוגי ילדים ונוער ניתנות רק ע"פ אישור ועדת הנחות, בתוקף מיום הגשת הבקשה ולמשך שנת הפעילות.

משפחות או יחידים הזקוקים להנחה, ירשמו וישלמו כנדרש ובמקביל יגישו בקשה להנחה. טפסים ניתן לקבל במזכירות ובאתר המרכז הקהילתי. לאחר אישור ההנחה יזוכה המשתתף בהתאם.

 

כללי:

1. המרכז הקהילתי לא יפצה משתתף על הפסד חוג עקב פעילות בית-ספרית או אחרת, שאינה ביטול יזום של החוג.

2. במרכז הקהילתי מופעל אתר אינטרנט המעודכן באופן שוטף, הנכם מתבקשים לעקוב במהלך השנה, אחר המידע והעדכונים המתפרסמים בו בעיקר לפני תחילת כל פעילות!

3. בפרסומים של המרכז הקהילתי , פרסום תמונות של הילדים מותנה באישור ההורים.

 

אנו מודים לכם על שנרשמתם לפעילות ומאחלים לכם הנאה והצלחה !

 

צרו קשר:
  • רחוב הדס 10, כפר ורדים. מיקוד: 25147
  • כפר ורדים
  • 04-8338355
  • פקס: 04-9570651
מתנסנט חוגים