חיפוש באתר

מחלקת ספורט - מרכז קהילתי כפר ורדים

נהלי הרשמה

נהלים אלו מתייחסים לכלל המשתתפים בחוגי מחלקת ספורט של המרכז הקהילתי כפר ורדים. למעט משתתפים בחוגים ופעילויות שיפעלו במתכונת שונה ויקבלו על כך הודעה בנפרד.

פעילות:

פעילות חוגי הספורט של המרכז הקהילתי בכפר ורדים תחל ב- 1/9/16 עם זאת, יש לבדוק את מועד תחילת החוג אליו תירשם באתר מחלקת ספורט של המרכז הקהילתי. משתתפי פעילויות שתתחלנה לפני מועד זה יקבלו הודעות על כך. סיום פעילות החוגים 30/6/17

חופשות:

• ערבי חג וחגים לא תתקיים פעילות, למעט פעילות בחוגים מסוימים לפי הודעה מראש.

• בערב יום השואה ובערב יום הזיכרון לחללי צה"ל יפעלו החוגים עד השעה 18:30

• שביתות: בעת שביתות במערכת החינוך הפורמלית החוגים יפעלו כסדרם.

הרשמות ותשלומים:

• ביצוע ההרשמה לחוגי ספורט, באמצעות אתר חדש ומאובטח של החברה למתנ"סים בכתובת www.mkv.org.il התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

• להרשמה ותשלום במזומן יש לפנות למחלקת ספורט, בתיאום מראש, לטלפון 04-9575393

• ההרשמה תיכנס לתוקף יום אחרי ביצוע הרישום.

• פתיחת כל חוג מותנית במספר הנרשמים.

• שיעור ניסיון (מפגש אחד בלבד). במידה והמשתתף נרשם וימשיך בחוג, תיחשב תקופת הפעילות החל מהמפגש הראשון לרבות מפגש הניסיון.

• ככלל, אין השתתפות חלקית בחוג למעט חוגים בהם צוין זאת במפורש.

אפשרויות תשלום:

• כרטיס אשראי - תשלומים קבועים

• מזומן - ישולם מראש לכל התקופה או מידי רבעון עד ה- 20 לחודש שלפניו.

• ההשתתפות בכל הפעילויות מותנית בהסדרת התשלום מראש.

כללי:

• על מנת להקל על משתתפי החוגים חולק מחיר החוג השנתי לפי חודשי הפעילות בחוג. המחיר כולל חופשות וחגים שנלקחו בחשבון בקביעת המחיר השנתי.

• עבור ציוד ו/או ביגוד ספורט וביטוח יש לשלם מראש בתשלום אחד. הציוד ישאר אצל המשתתף גם אם יפרוש מפעילות הספורט.

• קיימים חוגים שבהם יש צורך בתשלום נוסף על תשלום החוג. הודעה תשלח על ידי מחלקת ספורט.

• לבירורים לגבי הרשמות יש לפנות למחלקת ספורט.

• לבירורים לגבי אופן החיוב יש לפנות במייל: sport@k-vradim.org.il

• קבלה על החיוב נשלחת כל חודש לכתובת המייל הנמצאת במערכת.

• מחלה – זיכוי בגין מחלה יינתן בהצגת אישור רפואי בלבד ומעל שבועיים היעדרות רצופה מהפעילות.

• לנרשמים חדשים החל מחודש מרץ, חישוב התשלום יתבצע בהתאם למספר ימי הפעילויות שהתקיימו בתקופה זו בחוג.

• פיגור בתשלום - יחייב את המשתתף בתוספת דמי טיפול בסך 75 ₪

• משתתף שלא הסדיר תשלומיו למרכז הקהילתי עד סוף שנת הפעילות לא יוכל להירשם לשנת הפעילות הבאה.

ביטול:

• ביטול חוגי ספורט יש לבצע באמצעות טופס ביטול מקוון המתפרסם באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי.

• החל מחודש נובמבר ביטול במהלך החודש, יחויב במלוא החודש.

• לא יתקבלו ביטולים אחרי ה- 25 במרץ, למעט משתתפים שהחלו פעילותם החל מ – 1 בפברואר.

• למעוניינים תינתן האפשרות למעבר בין חוגים במרכז הקהילתי. הנחות: הנחות לחוגי הספורט ניתנות רק ע"פ אישור ועדת הנחות של המרכז הקהילתי, בתוקף מיום הגשת הבקשה ולמשך שנת הפעילות. משפחות או יחידים הזקוקים להנחה, ירשמו וישלמו כנדרש ובמקביל יגישו בקשה להנחה. טפסים ניתן לקבל במזכירות המרכז הקהילתי. לאחר אישור ההנחה יזוכה המשתתף בהתאם.

כללי:

• המרכז הקהילתי לא יפצה משתתף על הפסד חוג עקב פעילות בית - ספרית או אחרת, שאינה ביטול יזום של החוג.

• במרכז הקהילתי מופעל אתר אינטרנט המעודכן באופן שוטף, הנכם מתבקשים לעקוב במהלך השנה אחר המידע והעדכונים המתפרסמים בו בעיקר לפני תחילת כל פעילות.

 

אנו מודים לכם על שנרשמתם לפעילות ומאחלים לכם הנאה והצלחה !

צרו קשר:
  • רחוב הדס 10, כפר ורדים. מיקוד: 25147
  • כפר ורדים
  • 04-8338355
  • פקס: 04-9570651
מתנסנט חוגים