חיפוש באתר

ביה"ס של החופש הגדול 2021

ביה"ס של החופש הגדול 2021


שלום רב,

הנדון: רישום לתכנית "ביה"ס של החופש הגדול" ו/או צהרון קיץ – תשפ"א

בימים אלו המרכז הקהילתי נערך לפתיחת תכנית "ביה"ס של החופש הגדול" בתקופת חופשת הקיץ לתלמידי כיתות א-ו.
על פי הנחיות משרד החינוך, התכנית תכלול פעילויות הפגה, העשרה, ביסוס מיומנויות חברתיות וצמצום פערים לימודיים.

בכיתות א׳-ג׳ הלמידה תתבצע בצורה חווייתית כגון משחקי חשבון, פעילויות העשרה והתנסויות לימודיות. ילדי כיתות א' ילמדו עם מחנכות כיתת האם במשך כל תקופת הפעילות (מותנה במינימום נרשמים).
בכיתות ד׳-ו׳ התכנים הפדגוגיים יועברו בימים מרוכזים ובלמידה חווייתית: שבוע אנגלית, שבוע מדעים ואומנויות, שבוע חברתי.

אורלי גינת, מורה בביה"ס קשת, תרכז את כלל הפעילות והתכנית הפדגוגית בתקופה זו.
התכנית תופעל על ידי צוות הוראה וצוות משלים שיגוייס במידת הצורך.

התכנית תפעל בביה"ס קשת החל מ-1.7.2021 ועד 21.7.2021 בימים א-ה (ללא יום שישי)
בין השעות 08:00-13:00. מחיר הפעילות לילד עומד על 450 ₪ ל-15 ימי פעילות (המחיר הוא לאחר סבסוד משרד החינוך).
למעוניינים, תתקיים קייטנת המשך בתאריכים 22.7.2021 ועד 28.7.2021 (ללא יום שישי), בין השעות 08:00-13:00. מחירה (ללא סבסוד משרד החינוך) הינו 300 ₪.

בימים אלו יפעל צהרון כהמשך ליום הלימודים הרגיל בין השעות 13:00-16:00.
לילד הרשום בצהרון באופן שוטף המחיר מה-1.7.2020 ועד 21.7.2020 הוא 675 ₪, ותוספת של 225 ₪ לצהרון לקייטנת המשך (1.7.21-28.7.21).

הרישום והגבייה תתבצע דרך המרכז הקהילתי (ביה"ס של החופש)
www.mkv.org.il
התשלום מבטיח שריון מקום לילד במסגרת החינוכית ולא יוחזר גם במקרה של ביטול.

הרישום ייסגר ביום 20.6.2020 בשעה 8:00 בבוקר.
אנא שימו לב, אנו מחויבים לרישום מול משרד החינוך ולא נוכל להוסיף ילדים ברישום מאוחר, לכן אנא, דאגו להירשם בזמן על מנת שנוכל להיערך כראוי להפעלה מיטבית של התכנית.

לידיעתכם, הרכב הקבוצות יקבע על פי מספר הילדים הרשומים ואין התחייבות לשיבוץ על פי כיתות אם.

לפרטים ושאלות בנושאי רישום לגבי "ביה"ס של החופש הגדול" ניתן לפנות למרכז הקהילתי
04-8338355, לפרטים בנושא תכני הפעילות ניתן לפנות לאורלי גינת 050-5401400.

בברכת הצלחה, בריאות וחופשה נעימה
מיי-טל דרורי גנגרינוביץ
מנהלת מרכז קהילתי

קייטנה מתאריך עד תאריך רישום
ביה"ס של החופש הגדול - בהי"ס של החופש א'1 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בהי"ס של החופש א'2 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בהי"ס של החופש ב'1 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בהי"ס של החופש ב'2 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בהי"ס של החופש ב'3 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בהי"ס של החופש ג'1 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בהי"ס של החופש ג'2 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בהי"ס של החופש ד'1 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בהי"ס של החופש ד'2 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בהי"ס של החופש ה'1 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בהי"ס של החופש ה'2 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בהי"ס של החופש ה'3 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בהי"ס של החופש ו'1 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בהי"ס של החופש ו'2 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בהי"ס של החופש ו'3 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בהי"ס של החופש ו'4 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בי"ס של החופש ב' תפן 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בי"ס של החופש ג' תפן 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בי'ס של החופש ד' תפן 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בי'ס של החופש ה' תפן 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול - בי"ס של החופש ו' תפן 01/07/202121/07/2021לרישום
ביה"ס של החופש הגדול-המשך - קייטנת המשך א'-ג' 22/07/202128/07/2021לרישום
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות