חיפוש באתר

טפסים

תקנון צהרונים

הנחיות למילוי הטופס:

אישור קבלה ושיבוץ הילד לקבוצות הצהרון יינתן בתום תקופת ההרשמה בהתאם להנחיות משרד הבריאות לצד שיקולים מספריים של המרכז הקהילתי

איש קשר נוסף למקרה חירום
חתמו כאן
טופס הצהרת בריאות
אני מצהיר/ה כי (נא לסמן את האפשרות המתאימה)
אני מתחייב להודיע לרכזת הצהרון על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאותי של ילדי

התקנון

לוח החופשות תשפ"א (PDF)

פעילות הצהרון

- שנת הפעילות תחל ביום ג', 01/09/2020.

- שעות הפעילות: 3 שעות מתום יום הלימודים (בי"ס: 13:45-16:45, גנים: 14:00-17:00)

- הצהרון יפעל במשך חמישה ימים בשבוע בימים א'-ה'.

- הצהרון פועל בימי חופשה בהתאם ללוח חופשות שיפורסם.

- מחיר : 935 ₪ למשתתף לחודש. דמי הרשמה בסך 130 ₪ יקוזזו מתשלום חודש ספטמבר. במקרה של ביטול לאחר 1.8.20 דמי הרישום לא יוחזרו.

- ההורים מתחייבים להודיע מראש לצהרון על כל מקרה בו לא יגיע הילד בבוקר למקום לימודיו.

- ההורים מתחייבים להודיע מראש לצהרון על כל מקרה בו יילקח הילד מהצהרון שלא על ידי אחד מהם.

- ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה אשר נקבעה כשעת סיום פעילות הצהרון. על כל איחור ההורה ישלם תשלום נוסף בסך 50 ₪ לשעה מלאה או חלקית.

 

הפסקת פעילות

- ניתן להפסיק את שירות הצהרון לאחר הגשת בקשה בכתב עד ה-20 בכל חודש, בהודעה בכתב למזכירות המרכז הקהילתי ולרכזת הצהרון בלבד. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר.

- לא ניתן להפסיק את שירות הצהרון ולקבל החזר כספי לאחר תאריך 01/03/2021.

- אין ביטול השתתפות בצהרון רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו.

- ידוע לי כי הצהרון והמרכז הקהילתי שומרים לעצמם את הזכות להוציא מהצהרון משתתף שמפריע למהלך התקין של הפעילות ו/או אשר התנהגותו ומעשיו מסכנים ילדים אחרים או את עצמו.

חופשות:

אני מאשר כי קראתי את לוח החופשות של הצהרונים המפורסם באתר המרכז הקהילתי כפר ורדים

חוגים:

הגעת משתתף אל חוג בסיום יום הלימודים וכן הגעתו מהחוג לצהרון מתבצעת ללא ליווי איש צוות הצהרון ובאחריות ההורה בלבד. ההורה מתחייב להודיע לצהרון על פרטי החוג מראש.

צילום:

אני מאשר כי תמונת ילדי תפורסם באתר האינטרנט, בחוברת החוגים השנתית ו/או בכל מדיית תקשורת אחרת של המרכז הקהילתי. לפיכך, הננו מתחייבים בזאת, כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת תביעה, לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות. במידה ויש התנגדות לשימוש בתמונה הילד יש לשלוח הודעה במייל לרכזת הצהרונים.

 

 


צרו קשר:
  • מרכז קהילתי כפר ורדים
  • רחוב הדס 10, כפר ורדים. מיקוד: 25147
  • כפר ורדים
  • 04-8338355
  • פקס: 04-9570651
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות